Metabody_Toulouse 2022 : BODYNET-KHOROS

4 septiembre 2022

Metabody_Toulouse 2021

20 junio 2021

Metabody_Toulouse 2020

25 agosto 2020

Metabody_Toulouse 2019

28 agosto 2019

Metabody_Toulouse 2018

23 junio 2018

Metabody_Toulouse 2017

25 septiembre 2017

Metabody_Toulouse 2016

16 junio 2017

Metabody_Toulouse 2015

5 noviembre 2015

Forum Internacional Metabody

12 octubre 2015

Metabody_Toulouse 2014

28 julio 2014

Metabody_Toulouse 2013

4 noviembre 2013