Metabody_Toulouse 2023 : BODYNET-KHOROS

8 mayo 2023

Inmortale(s)

10 febrero 2023

Metabody_Toulouse 2022 : BODYNET-KHOROS

4 septiembre 2022

INSA’ART LAB

13 enero 2022

Metabody_Toulouse 2021

20 junio 2021

Gameplay Level2

24 febrero 2021

Myselves

23 junio 2018

CorpusMedia 2007-2012

6 mayo 2018

BodyFail

17 enero 2018

Metabody_Toulouse 2017

25 septiembre 2017

Metabody_Toulouse 2016

16 junio 2017

Metabody_Toulouse 2015

5 noviembre 2015

Forum Internacional Metabody

12 octubre 2015

Metabody_Toulouse 2014

28 julio 2014

Metabody_Toulouse 2013

4 noviembre 2013

CorpusMedia 2012

29 abril 2012

CorpusMedia 2011

13 septiembre 2011

CorpusMedia 2010

27 noviembre 2009